ProgramováníPočítačInternetBlog

Programování - Články

22. 11. 2012CygWin: lepší příkazový řádek pro Windows
CygWin: lepší příkazový řádek pro Windows
Linuxový shell na windows

Když jsem se s CygWinem poprvé setkal, připadalo mi, že se jedná pouze o obarvený příkazový řádek, který obsahuje pár desítek programů. Až časem jsem objevil sílu tohoto "balíku".

Od té doby, pokud programuji konzolové aplikace, vždy využívám CygWin. Výhodou není jen množství aplikací, ale také možnost psát bash skripty, či využívat jiných vlastností linuxového terminálu.

Instalace programů

Instalace programů probíhá pomocí balíčků - "podobně" jako v linuxových distribucích. Nejdřív si vyberete mirror z kterého budete stahovat, poté si můžete vybrat z několika stovek(?) aplikací a nástrojů.

Instalace programů

Celý článek
Nabídka v Dosu přes C++
Nabídka v Dosu přes C++
Nabídka v příkazové řádce, pomocí C++.

Napadlo mě, že udělám nějaký článek o C++, jenomže to není tak jednoduché, když v něm vůbec nic neumím.

Proto jsem napsal kratičký program, který má své využití v DOSu.

Zde je program v C++. Tento program po vás vyžádá číslo, které pak nastaví jako errorlevel

vyber.exe

#include //načtení iostream using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) { int volba; //nastavení proměnné volby na int cout<<"Zadejte volbu:"; //Vypíše na obrazovku cin>>volba; //vstup z klávesnice do "volba" return volba; //vrať volba }
Zde máte různé příklady využití vyber.exe

test1.bat

@echo off rem příkazy se nebudou zobrazovat, ani poznámky REM :start rem záložka start
Celý článek
Mini učebnice Pascalu
Mini učebnice Pascalu
Učebnice pro Pascalu pro začátečníky; 1. lekce.

V Mini učebnici Pascalu se vás pokusím seznámit s tímto programovacím jazykem.
Tak to začnem.

Lekce 1.

Pokud jste už viděli nějakou učebnici programovacího jazyka, určitě tušíte čím budeme začínat...
Ano, vypíšeme si na obrazovku "Ahoj světe".

Náš program bude vypadat asi takto:

Ukázka 1

begin write('Ahoj světe'); end.

Tak, a teď si probereme tento jednoduchý program.
begin a end. je tzv. "Tělo programu". Je to blok příkazů. Pokud end je na konci programu, tak za za něj píše ".".
Jinak se end ukončuje jako kažky příkaz středníkem ;.
Procedura write je téměř totožná s procedurou writeln.


Celý článek
Převody do soustavy
Převody do soustavy
Jak převádět do číselných soustav.
Věřím, že většina lidí ví, jak se do 2-kové soustavy převádí soustavy. Ale mnoho lidí to neví.

Převod

Protože se to špatně vysvětluje, proto vám to ukážu na příkladu: číslo v desídkové soustavě 256 převést do 2-kové soustavy
256:2=128 zbytek 0
128:2=64 zbytek 0
64:2=32 zbytek 0
32:2=16 zbytek 0
16:2=8 zbytek 0
8:2=4 zbytek 0
4:2=2 zbytek 0
2:2=1 zbytek 0
1:2=0 zbytek 1
Nyní jsme získaliněkolik zbytků. Zbytky seřadíme za sebe !ale pozpádku!. Takže nám výjde "100000000". Takže číslo 256 je ve 2-kové soustavě 100000000.
Celý článek
Řazení metodou bubble sort
Řazení metodou bubble sort
Řazení Bubble sort.
Občas se stane, že máte seznam čísel a potřebujete je seřadit. Jedna možnast řešení je použít bubble sort. Bubble sort je sice velmi pomalá metoda řazení, ale je nejjednodužší na naprogramováni. Funguje to tak, že se nejvyšší hodnota probublává skrze ostatní hodnoty nahoru - Bubble sort. Jelikož špatně umím vysvětlovat, tak si tuto metodu vyskoušíme na příkladu: Máme 5 náhodných čísel, v neseřazeném poli
95318
Řadí se tak, že porovnáváte vždy 2 čísla.
95318
- učili jsme se v první třídě porovnávat. Takže 9>5 takže hodnotu 9 dáme doprava a hodnotu 5 doleva, bude to vypadat asi takto.
59318
- tímto nudným spůsobem budeme pokračovat do konce pole.
59318
53918
53198
53189
Tímto dlouhým postupem jsme dostali nejvyšší číslo (9) tam, kam patří. Celý tento cyklus musíme ještě mnohokrát zopakovat, aby se čísla seřadila. ALE. Pole už nemusíme procházet až dokonce. Poslední číslo je již seřazené! (v tomto případě 9) Celkový počet těchto cyklů by jsme museli udělat 14(v naśem případě). nejdřív bylo čísel 5 po prvním cyklu nám jich zbývalo na seřazení pouze 4 potom 3 potom 2 a jeden seřadit už nejde takže 14 Tento způsob řazení je velmi zdlouhavý. Pokud si ho chcete vyskoušet, tak to dělejte se seřazováním různě dlouhých čar v grafickém režimu - je to velmi efektní :-).
Celý článek
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná knihovna pro Pascal.
Napsal jsem unitu pro Pascal, která má zatím 3 funkce (jejich počet budu možná zvyšovat). inttostr a strtoint Jelikož pascal má na převedení číselné proměnné na string (a naopak) pouze procedury napsal jsem funkce, které tyto procedury využívají. Nevýhodá těchto funkcí je, že umí převádět jenom integer, ale tento problém se dá vyřešit. Skoro každý snad umí přepsat slovo "integer" třeba na "word" :-). Vymen Je to procedura. Občas se hodí, že potřebujete nějaké čísla prohodit. K tomuto slouží funkce vymen. Opět platí, že když vám nevyhovuje datavý typ, tak si ho přepište :-?.
unit pomocna;

interface (*Seznam procedur a funkcí*)
         function inttostr(int:integer):string; (*Převede integer na string*)
         function strtoint(str:string;var chyba:integer):integer; (*Převede string na integer*)
Celý článek
Simulace lávy
Simulace lávy
Vytvoření grafické simulace lávy v Pascalu.

Tento článek je o jednoduché simulaci lávy. Zdrojový kód je rozdělen do dvou částí:
UNITA pro práci s grafikou
Zdrojový kód lávy

Takže jak to je.

Nejdříve se vykreslí různobarevné vodorovné čáry (pozice x=100-160).Potom se udělá jednobarevný obdelník (x=150-200).
Vznikl nám barevný obrazec. Jelikož naše láva má mít červenou barvu, nastavíme proto paletu našim čarám na barvy v odstínech červené.
Máme tedy vykreslený oheň, teď už stačí ho oživit.
Cyklus opakovaně prochází body v rozmezí
x=2-318 => odebral jsem 2 pixely z obou stran, aby program nepřesáhl obrazovku y=0-190 => dole nechávám červený obdelník, protože vykresluju lávu a né oheň :-) Na vybraný pixel se nastaví barva z vybraného okolního pixelu v uhlopříčce

Celý článek