ProgramováníPočítačInternetBlog

Nejnovější články

Řazení metodou bubble sort
Řazení metodou bubble sort
Řazení Bubble sort.
Občas se stane, že máte seznam čísel a potřebujete je seřadit. Jedna možnast řešení je použít bubble sort. Bubble sort je sice velmi pomalá metoda řazení, ale je nejjednodužší na naprogramováni. Funguje to tak, že se nejvyšší hodnota probublává skrze ostatní hodnoty nahoru - Bubble sort. Jelikož špatně umím vysvětlovat, tak si tuto metodu vyskoušíme na příkladu: Máme 5 náhodných čísel, v neseřazeném poli
95318
Řadí se tak, že porovnáváte vždy 2 čísla.
95318
- učili jsme se v první třídě porovnávat. Takže 9>5 takže hodnotu 9 dáme doprava a hodnotu 5 doleva, bude to vypadat asi takto.
59318
- tímto nudným spůsobem budeme pokračovat do konce pole.
59318
53918
53198
53189
Tímto dlouhým postupem jsme dostali nejvyšší číslo (9) tam, kam patří. Celý tento cyklus musíme ještě mnohokrát zopakovat, aby se čísla seřadila. ALE. Pole už nemusíme procházet až dokonce. Poslední číslo je již seřazené! (v tomto případě 9) Celkový počet těchto cyklů by jsme museli udělat 14(v naśem případě). nejdřív bylo čísel 5 po prvním cyklu nám jich zbývalo na seřazení pouze 4 potom 3 potom 2 a jeden seřadit už nejde takže 14 Tento způsob řazení je velmi zdlouhavý. Pokud si ho chcete vyskoušet, tak to dělejte se seřazováním různě dlouhých čar v grafickém režimu - je to velmi efektní :-).
Celý článek
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná knihovna pro Pascal.
Napsal jsem unitu pro Pascal, která má zatím 3 funkce (jejich počet budu možná zvyšovat). inttostr a strtoint Jelikož pascal má na převedení číselné proměnné na string (a naopak) pouze procedury napsal jsem funkce, které tyto procedury využívají. Nevýhodá těchto funkcí je, že umí převádět jenom integer, ale tento problém se dá vyřešit. Skoro každý snad umí přepsat slovo "integer" třeba na "word" :-). Vymen Je to procedura. Občas se hodí, že potřebujete nějaké čísla prohodit. K tomuto slouží funkce vymen. Opět platí, že když vám nevyhovuje datavý typ, tak si ho přepište :-?.
unit pomocna;

interface (*Seznam procedur a funkcí*)
         function inttostr(int:integer):string; (*Převede integer na string*)
         function strtoint(str:string;var chyba:integer):integer; (*Převede string na integer*)
Celý článek
Násobení jedenáctkou
Násobení jedenáctkou
Jak jednoduše násobit číslem 11.

Jednou jsem v televizi vidět, jak se dají 2ciferná čísla násobit 11. Sice většina lidí si to spočítá v hlavě, ale někdo možná ne.

Příklad:

10*11=110

Na číslo 110 jsme přišli tím, že původní 10 jsme si rozdělili na 1 a 0, ty jsme sečetli a vyšla 1. Výsledek (1) napíšeme mezi 1 0 z původního čísla a vyjde nám 110.

13*11:1+3=41-4-3=výsledek
99*11:9+9=189-18-9
Vyšlo nám 2ciferné číslo,
proto mu odebereme (1) a přičteme k 9 =1089

Kdysi se mi podařilo, jak násobit i víceciferná čísla, ale už nevím jak.

Celý článek
Simulace lávy
Simulace lávy
Vytvoření grafické simulace lávy v Pascalu.

Tento článek je o jednoduché simulaci lávy. Zdrojový kód je rozdělen do dvou částí:
UNITA pro práci s grafikou
Zdrojový kód lávy

Takže jak to je.

Nejdříve se vykreslí různobarevné vodorovné čáry (pozice x=100-160).Potom se udělá jednobarevný obdelník (x=150-200).
Vznikl nám barevný obrazec. Jelikož naše láva má mít červenou barvu, nastavíme proto paletu našim čarám na barvy v odstínech červené.
Máme tedy vykreslený oheň, teď už stačí ho oživit.
Cyklus opakovaně prochází body v rozmezí
x=2-318 => odebral jsem 2 pixely z obou stran, aby program nepřesáhl obrazovku y=0-190 => dole nechávám červený obdelník, protože vykresluju lávu a né oheň :-) Na vybraný pixel se nastaví barva z vybraného okolního pixelu v uhlopříčce

Celý článek
Jak vytvořit autorun.inf
Jak vytvořit autorun.inf
Jak vytvořit autorun.inf na CD.

Určitě jste si všimli, že když poklikáte na nějaké CD nebo DVD, tak se vám místo nějakého adresáře otevře třeba instalace. Také jste si museli všimnout, že tato CD mají většinou svou vlastní ikonku. Nebo při kliku pravým tlačítkem myší na CD se vám otevře nabídka jako: "instalovat directx","instalovat ovladače","spustit hru".

Výrobu tohoto autorunu vám chci v tomto článku popsat.
Na vyskoušení můžeme použít image CD, nebo autorun.inf lze nahrát na obyčejný pevný disk (asi nebude zobrazena ikona).
autorun.inf musí být nahrán přímo na disku ("d:\autorun.inf","e:\autorun.inf","c:\autorun.inf").
Zde máte příklad jednoho autorun.inf, nahrál jsem ho na disk "y:" (Jak vytvořit tajnou složku)

Celý článek