ProgramováníPočítačInternetBlog

Pascal

Simulace lávy
Simulace lávy
Vytvoření grafické simulace lávy v Pascalu.

Tento článek je o jednoduché simulaci lávy. Zdrojový kód je rozdělen do dvou částí:
UNITA pro práci s grafikou
Zdrojový kód lávy

Takže jak to je.

Nejdříve se vykreslí různobarevné vodorovné čáry (pozice x=100-160).Potom se udělá jednobarevný obdelník (x=150-200).
Vznikl nám barevný obrazec. Jelikož naše láva má mít červenou barvu, nastavíme proto paletu našim čarám na barvy v odstínech červené.
Máme tedy vykreslený oheň, teď už stačí ho oživit.
Cyklus opakovaně prochází body v rozmezí
x=2-318 => odebral jsem 2 pixely z obou stran, aby program nepřesáhl obrazovku y=0-190 => dole nechávám červený obdelník, protože vykresluju lávu a né oheň :-) Na vybraný pixel se nastaví barva z vybraného okolního pixelu v uhlopříčce

Celý článek
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná Unita pro Pascal
Pomocná knihovna pro Pascal.
Napsal jsem unitu pro Pascal, která má zatím 3 funkce (jejich počet budu možná zvyšovat). inttostr a strtoint Jelikož pascal má na převedení číselné proměnné na string (a naopak) pouze procedury napsal jsem funkce, které tyto procedury využívají. Nevýhodá těchto funkcí je, že umí převádět jenom integer, ale tento problém se dá vyřešit. Skoro každý snad umí přepsat slovo "integer" třeba na "word" :-). Vymen Je to procedura. Občas se hodí, že potřebujete nějaké čísla prohodit. K tomuto slouží funkce vymen. Opět platí, že když vám nevyhovuje datavý typ, tak si ho přepište :-?.
unit pomocna;

interface (*Seznam procedur a funkcí*)
         function inttostr(int:integer):string; (*Převede integer na string*)
         function strtoint(str:string;var chyba:integer):integer; (*Převede string na integer*)
Celý článek
Mini učebnice Pascalu
Mini učebnice Pascalu
Učebnice pro Pascalu pro začátečníky; 1. lekce.

V Mini učebnici Pascalu se vás pokusím seznámit s tímto programovacím jazykem.
Tak to začnem.

Lekce 1.

Pokud jste už viděli nějakou učebnici programovacího jazyka, určitě tušíte čím budeme začínat...
Ano, vypíšeme si na obrazovku "Ahoj světe".

Náš program bude vypadat asi takto:

Ukázka 1

begin write('Ahoj světe'); end.

Tak, a teď si probereme tento jednoduchý program.
begin a end. je tzv. "Tělo programu". Je to blok příkazů. Pokud end je na konci programu, tak za za něj píše ".".
Jinak se end ukončuje jako kažky příkaz středníkem ;.
Procedura write je téměř totožná s procedurou writeln.


Celý článek