ProgramováníPočítačInternetBlog

Odkaz

22. 09. 2010Symbolické odkazy ve Windows
Symbolické odkazy ve Windows
Jak vytvářet symbolické odkazy ve Windows Vista a 7.

MKLINK

Ve Windows Vista a 7 existuje příkaz na vytvoření symbolických odkazů.
V praxi to funguje tak, že máte zdrojový adresář, který se nachází v nějaké složité adresářové struktuře:

  • d:\prace\2010\projekty\web

a vytvoříte si symbolický odkaz na

  • c:\posledniProjekt

Výhoda oproti obyčejnému zástupci je taková, že adresář posledniProjekt se bude chovat, jako opravdický adresář.

Jiné využití vidím třeba v tom, že máte několik programů, které využívají stejné typy souborů. Například grafické programy a masky v png.
Můžete vytvořit symbolické odkazy tak, že budete mít jen jeden adresář s maskami, ale každý program bude mít tyto masky ve svém standardním adresáři.

Celý článek