ProgramováníPočítačInternetBlog

Algoritmus

Řazení metodou bubble sort
Řazení metodou bubble sort
Řazení Bubble sort.
Občas se stane, že máte seznam čísel a potřebujete je seřadit. Jedna možnast řešení je použít bubble sort. Bubble sort je sice velmi pomalá metoda řazení, ale je nejjednodužší na naprogramováni. Funguje to tak, že se nejvyšší hodnota probublává skrze ostatní hodnoty nahoru - Bubble sort. Jelikož špatně umím vysvětlovat, tak si tuto metodu vyskoušíme na příkladu: Máme 5 náhodných čísel, v neseřazeném poli
95318
Řadí se tak, že porovnáváte vždy 2 čísla.
95318
- učili jsme se v první třídě porovnávat. Takže 9>5 takže hodnotu 9 dáme doprava a hodnotu 5 doleva, bude to vypadat asi takto.
59318
- tímto nudným spůsobem budeme pokračovat do konce pole.
59318
53918
53198
53189
Tímto dlouhým postupem jsme dostali nejvyšší číslo (9) tam, kam patří. Celý tento cyklus musíme ještě mnohokrát zopakovat, aby se čísla seřadila. ALE. Pole už nemusíme procházet až dokonce. Poslední číslo je již seřazené! (v tomto případě 9) Celkový počet těchto cyklů by jsme museli udělat 14(v naśem případě). nejdřív bylo čísel 5 po prvním cyklu nám jich zbývalo na seřazení pouze 4 potom 3 potom 2 a jeden seřadit už nejde takže 14 Tento způsob řazení je velmi zdlouhavý. Pokud si ho chcete vyskoušet, tak to dělejte se seřazováním různě dlouhých čar v grafickém režimu - je to velmi efektní :-).
Celý článek